STEFAAN DE CLERCK GETUIGE IN AFFAIRE-CHODIEV

De Decker (MR), tevens minister van staat, wordt ervan verdacht dat hij in 2011 zijn politieke invloed zou hebben aangewend om de afkoopwet te doen aanpassen in het voordeel van de Kazakhse zakenman Patokh Chodiev, voor wie hij in die periode als advocaat optrad. »

Verruimde minnelijke schikking

Het parket voert een opsporingsonderzoek om na te gaan of een Kazakhs zakenman de heer Armand De Decker zou betaald hebben om ervoor te zorgen dat de wet op de verruimde minnelijke schikking sneller in voege zou treden», zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. «De Kazakhse zakenman had er alle belang bij van de procedure van de verruimde minnelijke schikking gebruik te kunnen maken. De hele kwestie is nu of de heer De Decker, parlementair en advocaat, bedrieglijk de gelden, die hij ontvangen heeft van de Kazakse zakenman, vermomd heeft als honoraria. De heer De Decker ontkent elke betrokkenheid bij feiten van omkoping, hij ontkent dat hij zich heeft laten betalen om zijn invloed aan te wenden om de wet op de verruimde minnelijke schikking door het parlement te laten stemmen.»

Alleen als getuige

Volgens het parket wordt het onderzoek loyaal en zowel à charge als à décharge gevoerd. Verschillende personen werden al verhoord, waaronder Armand De Decker zelf. Die laatste werd al 2 keer verhoord als verdachte terwijl Stefaan De Clerck als getuige verhoord wordt, in zijn hoedanigheid van oud-minister van Justitie.

©golose.kz